12:31 ICT Thứ ba, 07/12/2021

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Dịch vụ công

488/BC-UBND

Kết quả các chỉ số CCHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020

1800/UBND-VP

V/v đề nghị hỗ trợ cập nhập, sửa đổi quy trình TTHC trên cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên phù hợp với Danh mục TTHC công bố trên cổng dịch vụ Quốc gia.

1744/UBND-VHTT

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

1771/KH-UBND

Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020

 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên