04:42 ICT Thứ hai, 08/08/2022

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Dịch vụ công

488/BC-UBND

Kết quả các chỉ số CCHC lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2020

1800/UBND-VP

V/v đề nghị hỗ trợ cập nhập, sửa đổi quy trình TTHC trên cổng dịch vụ công tỉnh Điện Biên phù hợp với Danh mục TTHC công bố trên cổng dịch vụ Quốc gia.

1744/UBND-VHTT

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

1771/KH-UBND

Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020