18:07 ICT Thứ năm, 16/09/2021

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Quy trình, thủ tục

1099/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

1091/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

1085/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

1073/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

1068/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

1066/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

1021/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

1020/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

1019/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa,thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

994/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

912/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

64/BC-UBND

Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính trị phủ điện tử quý I năm 2020

955/KH-UBND

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020

857/KH-UBND

Phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020

1771/KH-UBND

Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện tỉnh Điện Biên

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện tỉnh Điện Biên


Các tin khác

1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Trang sau