10:18 ICT Thứ bảy, 24/10/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Quy trình, thủ tục

912/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

64/BC-UBND

Báo cáo định kỳ lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính trị phủ điện tử quý I năm 2020

955/KH-UBND

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020

857/KH-UBND

Phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2020

1771/KH-UBND

Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện tỉnh Điện Biên

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện tỉnh Điện Biên


Các tin khác

1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Trang sau