22:05 ICT Thứ sáu, 21/02/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Quy trình, thủ tục

Đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ hai - 27/02/2017 15:52
Trình tự thực hiện - Ủy ban nhân dân xã nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (02 bản theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện để xác nhận.
- Trong thời hạn 05 ngày (kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã về kết quả xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới; nêu rõ lý do đối với xã chưa được xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Thành phần
 
- Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014).
 
Số lượng hồ sơ  
 
02 bản.
Thời hạn giải quyết Thời gian UBND cấp huyện hoàn thành xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và trả kết quả là năm (05) ngày kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND xã; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân xã.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới ban hành kèm theo Mẫu số 1.1 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT.
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Căn cứ Điều 4, mục I, Chương II, Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn