18:46 ICT Chủ nhật, 12/07/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Tin CCHC

262/BC-UBND

Về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2020

Tăng cường tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công, góp phần tăng năng suất, chất lượng xử lý thủ tục hành chính. Tại tỉnh ta, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến vẫn còn khá mới nên việc tập trung tuyên truyền là hết sức cần thiết để các đơn vị, tổ chức, cá nhân hiểu, nắm rõ các lợi ích và dễ dàng tiếp cận, thực hiện dịch vụ hiện đại này.

527/KH-UBND

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 1771/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND thành phố ĐBP về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020

130/KH-UBND

Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

95/KH-UBND

Tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2020.

426/BC-UBND

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019.

1771/KH-UBND

Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố ĐBP năm 2020

TP. Điện Biên Phủ: Công bố sáp nhập một số trường học trên địa bàn

Chiều 06/01/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Điện Biên Phủ tổ chức công bố sáp nhập một số trường học trên địa bàn. Đồng chí Đào Hoài Nam- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; lãnh đạo các xã, phường, các trường học đã đến dự.

Thành phố Điện Biên Phủ ra mắt 2 trung tâm

Chiều 26/12, UBND TP. Điện Biên Phủ đã tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh và ra mắt Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp; Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ.

Cổng dịch vụ công Quốc gia chính thức đi vào hoạt động từ 9/12

Chiều 9/12, Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến Khai trương Cổng dịch vụ công Quốc gia, với sự tham gia của 63 điểm cầu thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thành phố Điện Biên Phủ: Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý đất đai Thành phố

Chiều 30/10/2019, Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Trung tâm Quản lý đất đai Thành phố.

Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên

Chiều 18/9, UBND tỉnh tổ chức Lễ Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và ký kết hợp tác ứng dụng Zalo nâng cao chất lượng Hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến. Dự Lễ Khai trương có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND, HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Phường Tân Thanh: Hoàn thành sáp nhập, đổi tên Tổ dân phố.

Trên cơ sở Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố, bản; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tân Thanh theo thẩm quyền thực hiện và ban hành các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện.

TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2019

Ngày 25/9, UBND thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với trường Chính trị tỉnh Điện Biên, tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2019. Tham dự có trên 60 đồng chí là các cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận một cửa, công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị và UBND 9 xã phường.

TP. Ðiện Biên Phủ đẩy nhanh việc sáp nhập tổ dân phố, bản

Theo chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Trung ương và địa phương, các xã, phường trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ hiện đang đẩy nhanh thực hiện sáp nhập tổ dân phố (TDP), bản. Dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10 này.

Phường Tân Thanh: Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) “Về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở".

Thành phố Ðiện Biên Phủ đẩy mạnh cải cách hành chính

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2018, thành phố Ðiện Biên Phủ đã ban hành Kế hoạch số 1219 đề ra 22 nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và tuyên truyền về cải cách hành chính. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính trên địa TP. Ðiện Biên Phủ trong năm qua đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, phục vụ.

TP. Điện Biên Phủ: Tập huấn hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 11/3/2019, UBND thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho gần 70 học viên là lãnh đạo, CCVC thuộc các phòng chuyên môn thành phố, các xã, phường và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 7 này, các địa phương phải hoàn thành việc sắp xếp các thôn bản, tổ dân phố

Đề nghị các huyện, thị, thành phố trong tháng 7 này phải hoàn thành việc sắp xếp các thôn bản, tổ dân phố; nếu địa phương nào chưa hoàn thành thì coi như năm nay không hoàn thành nhiệm vụ.


Các tin khác

1, 2  Trang sau