12:17 ICT Thứ ba, 07/12/2021

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Tin CCHC

1926/UBND-VP

V/v công khai TTHC tại các Quyết định công bố của UBND tỉnh Điện Biên

TP. Điện Biên Phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tập trung đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC)… là những giải pháp mà TP. Điện Biên Phủ đã triển khai nhằm tạo đột phá trong cải cách TTHC, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công.

1840/UBND-VP

V/v công khai TTHC tại các Quyết định công bố của UBND tỉnh Điện Biên

1672/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Điện Biên

1601/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế,Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

501/VPUB-KSTT

V/v công khai TTHC trong lĩnh vực Tổ chức - Biên chế, Tổ chức phi chính phủ tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

1602/QĐ-UBND

Ban hành Danh mục dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021

1476/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y,Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1639/UBND-VP

V/v công khai TTHC tại Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

1568/KH-UBND

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Điện Biên Phủ năm 2021

1360/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

1334/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

1252/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên

1172/QĐ-UBND

Quyết định công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

1087/QĐ-UBND

VV Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

789/KH-STTTT

Kế hoạch Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Điện Biên

258/BC-UBND

Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn UBND thành phố Điện Biên Phủ

1536/KH-UBND

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025

1534/KH-UBND

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong năm 2021


Các tin khác

1, 2, 3, 4  Trang sau 

Liên kết nhanh


Các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
Công khai ngân sách
Phản ánh kiến nghị
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Tài liệu tập huấn UBND Thành phố
Đô thị miền núi các tỉnh phía Bắc Thành phố Điện Biên Phủ qua các năm
Mua sắm tập trung
Quy hoạch - Kế hoạch
Văn bản QPPL Chính phủ
Văn bản QPPL của tỉnh
Nội dung họp UBND
Tài liệu kỳ họp HĐND TP Điện Biên Phủ
Đề tài khoa học
10 năm thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Điện Biên